حسین ملک زاده

مدیر فتوشاپیست

درباره استاد:
مدرس فتوشاپ، طراحی سایت، سئو و مدرس اینستاگرام

آدرس ایمیل

info@photoshopistt

صفحه اینستاگرام

@hosein_malekzadee