درباره ما بیشتر بدانید!

آکادمی فتوشاپیست نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشد. در همین راستا آکادمی فتوشتپیست تا کنون بیش از 921 نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده است.

برخی از دوره ها

از نمونه دوره های ما دیدن کنید حتما

نظرات برخی از دانشجویان

تیم نوین آگادمی و فتوشاپیست